Disclaimer

Disclaimer

De informatie op de website van Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs Vastgoed is met grote zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op onze digitale media wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs Vastgoed uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn puur ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Hoewel Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs Vastgoed uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de ontvanger/gebruiker van de Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs Vastgoed uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs Vastgoed.