Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij doen er op onze website alles aan om uw persoonsgegevens privé te houden. Uw gegevens worden daarom door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens die wij van u vragen, zijn uitsluitend bedoeld om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hieronder leest u welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij dit doen en wat uw rechten in dit kader zijn. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018. 

Informatie uitgever
Deze site wordt uitgegeven door:

PV-CP Distribution   
Hoofdkantoor: L’Artois – Espace Pont de Flandres – 19, rue de Cambrai 75947 Paris Cedex 19, Frankrijk
Ingeschreven aan het Handels- en Vennootschappensregister onder nummer 314 283 326
Reisagentschapvergunning LI 075 95 0182
Verzekering Professionnele Wettelijke Aansprakelijkheid: AXA
Financiële Garantie: B.E.S.V

Gebruik van persoonsgegevens 

Door gebruik te maken van deze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren uitsluitend gegevens die u aan ons opgeeft en verwerken deze om u voor het gevraagde doel van dienst te zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren dat alle persoonsinformatie die u aan ons verstrekt, tijdens uw inschrijving, vraagstelling, serviceverzoek, of op enig ander moment en voor welke reden dan ook, geheel volledig en correct is. Om u altijd goed van dienst te kunnen zijn, stellen wij het bijzonder op prijs indien u ons direct informeert over elke wijziging van informatie die u ons eerder heeft verstrekt.

Overeenkomstig de (Franse) wet nr.78-17 van 6 januari 1978, betreffende computers, digitale bestanden en burgerlijke vrijheden met betrekking tot persoonsgegevens (genoemd “Privacy Wetgeving”), zijn deze gebonden aan aangifteplicht van CNIL (Franse toezichthoudende Commissie).

Center Parcs Vastgoed is ervoor verantwoordelijk om alle informatie die u betreft met de grootste mate van vertrouwelijkheid te behandelen en beheren. Deze informatie wordt gebruikt door onze interne afdelingen voor administratieve en commerciële doeleinden, zoals het verwerken van uw inschrijving voor bepaalde doelen, of om de inhoud van ons aanbod en onze (thematische) nieuwsbrieven te verpersoonlijken.

Alle informatie die wij u vragen, die niet strikt noodzakelijk is om uw vraag of verzoek te behandelen, wordt duidelijk aangegeven als een optioneel veld. U hebt altijd de vrije keuze om deze informatie wel of niet op te geven. Ook als u deze informatie niet opgeeft kunt u de volgende link of pagina gewoon openen.

Bezoeken van de website
Zodra u onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst. Hiermee volgen wij uw gedragingen op onze website, waarbij uw gegevens altijd anoniem worden verwerkt. Deze informatie helpt ons om u advertenties op maat te tonen op basis van uw interesses, om onze website gebruiksvriendelijker te maken en om belangrijke zoektermen te analyseren. Wilt u meer weten over cookies of uw instellingen aanpassen? Lees dan ons cookiebeleid. 

Beveiliging
Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit certificaat zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden verzonden en de verbinding privé́ is. 

Contactformulier
Als u een contactformulier op onze website invult, of als u ons een e-mail stuurt, dan worden uw gegevens opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek af te handelen en te beantwoorden. In onze formulieren vragen wij u alleen naar de informatie die nodig is om u van dienst te kunnen zijn, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw inhoudelijke bericht.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief! Zodra u dit doet, wordt uw e-mailadres opgeslagen in ons nieuwsbrievensysteem: Active Campaign. Na uw inschrijving bewaren wij deze toestemming voor onbepaalde tijd. Active Campaign is als bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten, zodat de data niet wordt opgeslagen binnen de Europese Unie. Active Campaign implementeerde echter diverse maatregelen om te voldoen aan de AVG, zodat zij voldoende bescherming bieden om uw privacy te waarborgen. Lees hier hoe zij omgaan met uw privacy: ​https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/​. 

Teneinde beter aan uw behoeften te kunnen voldoen, meten wij het aantal clicks op de links die in de nieuwsbrieven zijn geïntegreerd. Ontvangt u liever geen nieuwsbrief meer? Dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de link onderaan de e-mail of door dit persoonlijk aan ons door te geven. 

Social media
Wat leuk dat u ons volgt op social media! Aan onze social mediacampagnes geven wij een social ID mee. Dit stelt ons in staat om het surfgedrag bij te houden van bezoekers die onze website via social media bezoeken. Ook is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens gebruiken in onze zgn. ‘targeting’, waarmee wij onze advertenties gerichter kunnen inzetten. Ook kunt u met de social media buttons op onze website eenvoudig pagina’s promoten of delen op social media. Hiervoor maken we gebruik van AddThis. De privacyverklaring van AddThis leest u hier: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy​.

Auteursrecht / Copyright
De gehele inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten van individuele merken en databases en andere intellectuele eigendomsrechten welke toebehoren aan Center Parcs Vastgoed als onderdeel van Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs.

Het is u toegestaan om deze website te bekijken op beeldschermen, om enkele pagina’s hiervan uit te printen of deze digitaal op te slaan (doch niet op servers of randapparatuur die op een netwerk aangesloten zijn) zolang dit zich beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (in het kader van de huiselijke kring). Elke andere vorm van reproductie, wijziging, kopie, distributie of gebruik voor commerciële doeleinden van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website is strikt verboden indien u hiervoor niet de voorafgaande schriftelijke toestemming van Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs heeft ontvangen.

Deze voorwaarden omvatten voorts geen enkele toestemming voor het gebruik van merken, logo’s of foto’s in eigendom van of gebruikt door de dochtermaatschappijen van Pierre & Vacances SA, waaronder doch niet beperkt tot: Pierre & Vacances, Maeva en Center Parcs.

Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

Center Parcs Vastgoed besteedt veel zorg en aandacht om alle op onze website gepubliceerde informatie, met name product- en prijsspecificaties, accuraat te hebben en te houden, en deze regelmatig te updaten. Ondanks deze zorg kan niet geheel worden uitgesloten dat deze website onjuiste informatie bevat, bijvoorbeeld als gevolg van type- of opmaakfouten. Indien u onverhoopt een fout constateert, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hierop te wijzen zodat wij dit terstond kunnen corrigeren.

Center Parcs Vastgoed behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, elk onderdeel van de website te wijzigen. In verband met beleidsupdates en websiteoptimalisatie kan ook worden besloten om de onderhavige voorwaarden te wijzigen.

Alle tijdsgebonden informatie op deze website geldt slechts voor de aangegeven datum of data. Ook behoudt Center Parcs Vastgoed het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een deel van of het gehele internetaanbod te beëindigen. Nadrukkelijk wordt voorts vermeldt dat het aanbod van informatie, producten of diensten op deze website geen huis-aan-huis verkoop omvat, noch enige dringende oproep van Center Parcs Vastgoed. 

Center Parcs Vastgoed kan de onafgebroken toegang tot deze website en de volledige afwezigheid van gebreken hieraan niet garanderen. Het kan derhalve voorkomen dat toegang tot de website of functionaliteiten hiervan tijdelijk niet beschikbaar zijn tijdens onderhoud of herstelwerkzaamheden, door storingen in IT-apparatuur of internetverbindingen, of door andere onvoorziene omstandigheden. Ook wordt geen garantie gegeven op comptabiliteit van deze website en de bestanden hierop met uw browser of enig ander toegangsprogramma dat u hier mogelijk voor gebruikt.

Onder geen enkele omstandigheid kan Center Parcs Vastgoed verantwoordelijk worden gehouden en/of aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ontstaan als gevolg van verspreiding van een virus door een derde persoon of entiteit via onze website, of voor schade aan uw systeem na het inloggen en navigeren op, of gebruik van onze website. Op gelijke wijze is Center Parcs Vastgoed nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor materiële of bijkomende schade van welke soort dan ook, waaronder begrepen doch niet beperkt toe technische defecten, bekendmaking van vertrouwelijke documenten, dataverlies, etc., en alle eventuele indirecte schade die zich voordoet als gevolg van of verband houdende met het gebruik van deze website.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om aanpassingen in deze privacyverklaring door te voeren. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig als u van deze wijzigingen op de hoogte wilt blijven. 

Inzage en wijzigen van uw persoonsgegevens
Heeft u vragen over ons privacybeleid, of wilt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Neemt u dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. Indien u een privacygerelateerde klacht wilt indienen, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens
Center Parcs Vastgoed
Stationsplein 21
4461 HP Goes
Nederland

info@cpvastgoed.nl
+31 (0)10 498 98 00